سايت جديد شبکه علمی کشور در حال آماده سازی می‌باشد.
برای اطلاع از آخرين وضعيت شبکه علمی کشور، به نشانی زير مراجعه نمائيد.
http://irost.org/iranscience