نسل سوم شبکه علمی کشور ، به صورت کاملا مشخص ، برنامه ریزی نموده است که توسعه شبکه علمی را در کل شهرهای دارای مشترکین موضوع پروانه توسعه داده و براساس برنامه‌های مدون ، ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات خود را در سطح کشور ارائه نماید. در اجرای این هدف و جهت تسریع در عملیات اجرائی و همچنین هماهنگ‌های دورن استانی ، استانداری‌های متقاضی در هر استان (به عنوان بالاترین مقام اجرائی هر استان) نسبت به عقد توافقات اجرائی با اپراتور اقدام نموده و براساس این توافقات ، عملیات زیرساختی آغاز گردیده است. این اقدام به عنوان موتور سرعت دهنده برنامه اصلی ابلاغی از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به عنوان تلاشی در راستای تسریع عملیات صورت پذیرفته است. ضمنا براساس توافقات صورت پذیرفته ، اپراتور شبکه علمی موافقات نموده است جهت توسعه دانش و اشتغال پایدار در سطح استان‌ها ، نیروهای متخصص در بخش های مختلف اجرائی عملیات را از فارغ‌التحصیلان مقیم همان استان تامین نماید.

استان خوزستان

استان لرستان

استان کرمان

استان گلستان