در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال 1395 ، نخستین مشارکت‌نامه رسمی عمومی ، خصوصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، براساس پروانه اپراتوری شبکه علمی کشور ، به شماره‌ی 219/100 صادره از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به صورت سه جانبه مابین سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات (به صورت مشترک و به عنوان طرف‌بخش دولتی) و شرکت سیمرغ سامانه تهران (به عنوان طرف بخش خصوصی) منعقد گردید. در وهله نخست ، با توجه به آنکه پروانه شبکه علمی کشور بدوا در سال 1390 به نام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران صادر و ابلاغ گردیده اما تا سال 1395 مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بوده است ، هدف از تشکیل این مشارکت ، حضور بخش خصوصی توانمند در جهت سرمایه‌گذاری ، راه‌اندازی مجدد ، بهره‌برداری و اجرای فرآیندهای مرتبط با وظایف اپراتوری ابلاغ شده پروانه تعیین گردیده است. علاوه بر این اقدام اولیه ، طرف خصوصی ضمنا در این مشارکت موظف گردیده است که کلیه اقدامات از قبیل تدوین برنامه کسب و کار ، برنامه اجرائی و نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز را جهت توسعه اپراتور در سراسر کشور تقدیم و به اجرا گذارد. پس از انعقاد مشارکت رسمی ، نخستین اقدام اجرائی ، تمدید مجدد و انجام اصلاحات مورد نیاز پروانه شبکه علمی بوده است. با توجه به آنکه پروانه‌های اپراتوری کشور در دوره‌های پنج ساله اعطاء می‌گردد و نظر به آنکه دوره اول پروانه مابین سال‌های 1390 تا سال 1395 ، بدون هیچگونه فرآیند بهره‌برداری رو به اتمام بوده است ، از ابتدا تمدید پروانه شرط اصلی شروع واقعی مشارکت در نظر گرفته شده است. پروانه شبکه علمی کشور براساس ابلاغ رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تاریخ بیستم مردادماه 1395 به صاحب پروانه ابلاغ گردید. اینک در راستای توسعه کشور و براساس توافق‌نامه مشارکت بخش عمومی و خصوصی شبکه علمی کشور ، مجموعه شرکاء در تلاش خواهند بود که نسل سوم شبکه علمی کشور را که رویکردی خدمت‌گرا به عنوان شاکله اهداف خود تدوین نموده است ، مورد بهره‌برداری قرار داده و براساس برنامه زما‌بندی مشخص توسعه کشوری را به اجرا گذارند.