آدرس :

تهران ، خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، ورودی 22 مجتمع وزارتی ، ساختمان مرکزی ، کد پستی : 1631713931

آدرس الکترونیکی :

http://ito.gov.ir/


تلفن مرکزی : 88115800 (9821+)
تلفن اداره کل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات : 84803300 (9821+)

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 16 بعدازظهر