آدرس (مسیر اول) :

تهران ، جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب آدرس

(مسیر دوم) :

تهران ، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب

آدرس الکترونیکی :

http://www.irost.org/


تلفن مرکزی : 27 – 56276020 (9821+)
تلفن اداره کل دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور : 56276619 (9821+)

ساعات کاری :

............................................................