سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ، به عنوان ناظر فعالیتهای اپراتوری مخابراتی و خدماتی کشور براساس ساختار بین المللی تعیین گردیده که در صورت هرگونه شکایت از نحوه عملکرد هریک از اپراتورها ، این سازمان در واقع حامی مشترکین در نحوه خدماتگیری از اپراتورها میباشد. اطلاعات زیر میتواند در ارتباط با سازمان مورد استفاده مشترکین قرار گیرد.

آدرس :

تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی شماره 17مجتمع وزارتی ، ساختمان شماره یک ، کدپستی : 1631713761

آدرس الکترونیکی :

http://www.cra.ir/

تلفن گویا (مرکزی) : 096369
تلفن معاونت نظارت و اعمال مقررات : 3 - 889661132 (9821+)

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح لغایت 17 بعدازظهر