آدرس :

تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان مفتح شمالی ، نبش کوچه هشتم ، ساختمان 390

آدرس الکترونیکی :

http://www.Seemsys.com/


تلفن (مرکزی) : 3 – 88749361 (9821+)
فکس (مرکزی) : 88749360 (9821+)

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح لغایت 17 بعدازظهر