اپراتور شبکه علمی ، نخستین اپراتور خدمات ارتباطی ، مخابراتی و محتوای ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران است که به صورت کامل و مبتنی بر چرخه های مشخص اجرائی ، به صورت کاملا الکترونیکی فعالیت خود را به انجام میرساند. براین اساس مشترکین ، کلیه نیازمندی های خود اعم از درخواست خدمات و یا رفع مشکلات را به صورت الکترونیکی و از طریقه سامانه به انجام میرسانند.
کلیه مشترکین میتوانند در کلیه مراحل اعم از درخواست خدمات و یا اعلام مشکلات و رفع خرابی ، قطع شدن سرویس ها و خطاهای سیستمی را از طریق سامانه گزارش داده و در چرخه عملیاتی پیگیر رفع آن در کمترین زمان ممکن باشند. در کلیه مراحل ، حداکثر زمان پاسخگوئی در بدو ایجاد هر اقدام به اطلاع مشترک رسانیده شده و مشترک میتواند هرگونه مشکلات در این زمینه را نیز از طریق سامانه به اطلاع بخش کنترل کیفیت اپراتور رسانیده و پاسخ مربوطه خود را دریافت نمایند. ضمن آنکه بخش بازرسی اپراتور براساس چرخه عملیاتی آماده پاسخگوئی به گزارشات مشتریان در هر زمینه میباشد.

ساختمان ستادی :

تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان مفتح شمالی ، پلاک 390

تلفن : 3 – 88749361 (9821+) فکس : 88749360 (9821+)

امور مشتریان و مدیریت شبکه :

تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) ، پلاک 27

تلفن : 88823006 (9821+) فکس : 88823007 (9821+)